Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2013

7178 6bca 500

falconx7:

Always rebloggin Batman being beat up.

Reposted fromMasteradept Masteradept
masos
7164 fc8a
Reposted fromsoeasy soeasy
masos
7209 3cd8

June 23 2013

masos
7043 9ee7
Reposted fromlavelinier lavelinier
masos
7220 8f09

June 15 2013

masos
Mercedes Debellard
Reposted fromjestesladna jestesladna

June 08 2013

masos

June 05 2013

masos
- Wpadnij do mnie na piwo i sex
- zgłupiałeś ?!
- co, nie chcesz piwa ?
Reposted fromnemomen001 nemomen001
masos
"Najgorszą rzeczą jaką możesz zrobić, jeśli za kimś tęsknisz albo kogoś potrzebujesz, jest pokazać im to."

Sarah Dessen - Zamek i klucz / ruda
Reposted fromitsonlylife itsonlylife
masos
Jedyne szczęście, które mi dajesz, to szczęście, że Cię nie kocham. Wolność.
Reposted fromitsonlylife itsonlylife
masos
Nie wiem, po co jest miłość, jeśli nie po to, by się trzymać za ręce w ciemnościach pełnych przerażenia.

— Anka Kowalska, "Pestka"
Reposted fromjaniewiem janiewiem
masos
7886 f559 500
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair

May 11 2013

masos
4970 38d2
Reposted fromsawdust sawdust
masos
masos
Kocham Cię i chyba nigdy nie przestanę. Podobno najlepsza miłość to ta nieszczęśliwa.
— Mat 23:43
Reposted fromcappaque cappaque

March 04 2013

masos
Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem
— byłoby sympatycznie
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj

February 14 2013

masos
Reposted fromDasKilian DasKilian

February 07 2013

masos
Bez Ciebie jestem zgubiony. Pozbawiony duszy, dryfuję bez domu; samotny ptak, który nie ma dokąd odlecieć. Jestem wszystkim i jestem niczym
— List w butelce
Reposted fromcaramina caramina
masos
"Kochaj się ze mną" - słowa, które rozpalają zakochanego mężczyznę, jak żadne inne...
Reposted fromGeniusz Geniusz
masos
bez Twych słów bez Twych rąk , nie ma mnie.
— nie ma.
Reposted fromzenibyja zenibyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl